Responsive image

8. hrvatski kongres "DILEME U NEUROLOGIJI"

Prijava sudionika
Podaci o sudioniku
Polja označena zvjezdicom * su obavezna, sva komunikacija u vezi prijave na događaj odvija se putem e-mail poruka, stoga molimo da unesete e-mail adresu koju koristite.
U slučaju da su Vam potrebni bodovi od neke od stručnih komora kojima je ovaj skup prijavljen, molimo Vas unesite točan OIB kako bismo Vaše sudjelovanje mogli prijaviti komori.

Za pomoć oko registracije obratite se na e-mail adresu: eevent@belsoft.hr

Ime i prezime*
Ustanova*
Vrsta sudjelovanja*
E-mail*
E-mail potvrda*
Broj telefona
Komora*
OIB


Tehnički organizator
ASPxHyperLink